Działania CSR

Ekologia i ochrona środowiska
w CWS-boco Polska

Odpowiedzialność za środowisko jest ważnym elementem strategii rozwoju biznesu CWS-boco w Polsce i na świecie. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego poprzez kontrolę emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialne zużycie wody i energii, kontrolę zanieczyszczenia ścieków oraz zapobieganie wytwarzania niepotrzebnych odpadów.

Aktywnie promujemy ekologiczne produkty i usługi wśród naszych Klientów.
Szukamy bardziej ekologicznych sposobów użytkowania naszych produktów
oraz usuwania odpadów. Pierwszeństwo mają zawsze produkty nadające się
do wielokrotnego użycia.
Ekologia i ochrona środowiska <br class="no_br" />w CWS-boco Polska - CWS-boco Polska

Nasze działania CSR

pokaż więcej

Materiały dla mediów