Zarządzanie jakością
i certyfikaty

Jakość dopasowana
do wymagań Klientów

Dzięki dobrze zdefiniowanym procesom produkcji oraz zaangażowaniu naszych pracowników, dbałości o szczegóły i dyscyplinie pracy dostarczamy usługi wysokiej jakości. W celu zagwarantowania pozomu jakości świadczonych usług realizujemy audity wewnętrzne i zewnętrzne, prowadzimy konsultacje
z Klientami. Regularnie dokonujemy przeglądów i stale doskonalimy nasze procesy świadczenia usług, System Zarządzania Jakością oraz wewnętrzną Kontrolę Jakości.

Świadczymy usługi
na najwyższym
możliwym poziomie!

Satysfakcja Klienta nie jest dziełem przypadku. Przeciwnie, jest ona
wynikiem naszej ciągłej pracy nad rozwojem i doskonaleniem produktów
oraz troski o zapewnienie właściwego i powtarzalnego poziomu jakości
naszych usług. Od 1998 r. CWS-boco Polska posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001., a od 2004 r. certyfikowany System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego w zakładzie pralniczym RABC 14065,
z określeniem analizy ryzyka skażeń, zbliżony do koncepcji Systemu HACCP
w zakładach przemysłu spożywczego.

Certyfikaty i standardy
dla produktów

Wymagamy od naszych dostawców odpowiedniej certyfikacji na materiały
i komponenty, tak aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo użytkownikom naszych produktów. Oferujemy specjalistyczne Środki Ochrony Indywidualnej
(w tym odzież i obuwie ochronne), do stosowania w środowisku pracy, zawarte
w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych
przepisów BHP, która określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia
bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej. Nasza odzież i obuwie ochronne posiadają obowiązkowe certyfikaty lub są zgodne z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów zagrożeń na stanowisku pracy.

Certyfikaty

Rodzaje i normy Środków
Ochrony Indywidualnej

PN-EN 470-1 PN-EN 470-1
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne.
PN-EN 471 PN-EN 471
Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.
PN-EN 343 PN-EN 343
Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem.
PN-EN 342 PN-EN 342
Odzież ochronna - Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
PN-EN 14058 PN-EN 14058
Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.
PN-EN 1149 PN-EN 1149
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne.
PN-EN 14644-1
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.